Accounts Funding

Làm thế nào để cấp tiền cho tài khoản SuperTrader của tôi?

Bạn có thể cấp tiền cho tài khoản của bạn thông qua Kho bạc FxPro. Bạn chỉ cần chuyển tiền từ Kho bạc vào tài khoản SuperTrader của bạn bằng cách nhấn nút ‘Quản lý Kho bạc FxPro’ trên trang FxPro Direct.

Tôi có thể chuyển bao nhiêu tiền vào tài khoản SuperTrader của tôi?

Không có giới hạn về số tiền (hoặc số lần) mà một khách hàng có thể chuyển vào tài khoản SuperTrader của họ, tuy nhiên, có một yêu cầu về khoản tiền gửi tối thiểu đầu tiên là $10,000 (hoặc khoản tương đương bằng đồng EUR hay GBP). Đối với những người muốn sử dụng hạn mức tín dụng của chúng tôi, khoản tiền gửi ban đầu tối thiểu là $2000 với việc sử dụng một hệ số nhân tín dụng là 4.

Loại đòn bẩy nào khả dụng cho tài khoản SuperTrader của tôi?

Đòn bẩy khả dụng tối đa cho các tài khoản SuperTrader được cố định ở 1:200

Comments are closed.