Economic Forex Calendar

Với Lịch kinh tế ngoại hối trực tuyến của chúng tôi bạn có thể theo dõi các sự kiện kinh tế quan trọng sắp tới theo giờ, theo ngày, theo tuần và thậm chí theo tháng. Mọi thông tin được tự động cập nhật trong suốt quá trình kể từ khi các dữ liệu của sự kiện được công bố nhằm cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích cái mà có thể ảnh hưởng tới các giao dịch của bạn.

Dễ dàng sử dụng

Chọn bất kỳ một thời điểm trên lịch kinh tế và bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các sự kiện kinh tế sẽ diễn ra vào ngày hôm đó. Chọn một sự kiện bạn sẽ thấy những thông tin chi tiết và đường link để bạn có những dữ liệu cụ thể về sự kiện đó. Những thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch. Khoảng thời gian sẽ diễn ra sự kiện tiếp theo cũng được hiển thị cũng như một dấu tích sẽ xuất hiện nếu sự kiện đó đã diễn ra. Những biến động dự kiến của mỗi sự kiện cũng được thể hiện bằng 3 mức từ thấp đến cao cùng với các tỉ lệ thực tế, đồng nhất và trước đó.

Tùy biến và ứng dụng trên điện thoại

Lịch ngoại hối của chúng tôi có thể được điều chỉnh để chỉ có những sự kiện liên quan đến giao dịch của bạn được hiển thị. Múi giờ cũng dễ dàng được thay đổi và có thể lựa chọn những sự kiện diễn ra theo các tiêu chí: quốc gia, danh mục và mức độ biến động. Để cập nhật đầy đủ các thông tin ngoại hối, tải về ứng dụng lịch kinh tế cho Apple và Android sẽ đảm bảo rằng bạn luôn nắm được những thông tin này.

Comments are closed.